Zašto trening bezbedne vožnje?

Najrizičnija kategorija motorizovanih učesnika u saobraćaju su motociklisti sa najtežim ljudskim i materijalnim posledicama. Neumoljiva statistika pokazuje da je broj nezgoda motociklista konstantno visok, a po analizama jedan od glavnih razloga je nedovoljna i neadekvatna obuka, kao i kvalitetnih treninga bezbedne vožnje po ugledu na zemlje EU. 

Tokom svakodnevne vožnje u saobraćaju vaša vožnja postaje automatizovana. Ovo može da znači da neku od kritičnih situacija možemo lako prevideti ili pak videti kada za to bude kasno. U cilju da se bezbedno vozi, upravljanje motociklom zahteva napredne veštine koje vam omogućavaju da vožnja bude pravo uživanje. Bez obzira na to koliko je vaše znanje vožnje motocikala, uvek možete naučiti više. Ako mislite da ste već sve naučili, razmislite ponovo. Čak i svetski šampioni na vrhuncu svoje karijere govore o tome koliko oni još uvek uče. 

Na treninzima bezbedne vožnje vam ukazujemo na greške koje su prisutne tokom vožnje i pokazujemo vam veštine upravljanja, koje će vam omogućiti da znate kako da budete bezbedni tokom vožnje, kao i kako da savladate kritične situacije do kojih može doći. Treninzi su bazirani na dugogodišnjem iskustvu naših stručnih saradnika, kao i analizi velikog broja saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali motociklisti. 

Trening bezbedne vožnje – MOTO TRENING, namenjen je svim vozačima motocikala i skutera koji poseduju važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i koji žele da upotpune svoja znanja tehnike vožnje, ili da savladaju vožnju motociklom u različitim uslovima vožnje. Trening se realizuje u kombinaciji teoretskog i praktičnog dela na poligonu.

Osnovni Trening Bezbedne Vožnje

Trening je koncipiran tako da se radi sa malim brzinama, kroz učenje kontrole gasa i kvačila radi savlađivanja vežbi, ravnoteže i položaja tela na motociklu. Takođe, pruža Vam osnovna znanja kako se motocikl ponaša u vožnji pravo i u vožnji kroz krivinu, kao i pravilnu tehniku kočenja u zavisnosti od kočionog sistema i uslova za vožnju. Zatim nastavljamo kroz niz vežbi koje Vam omogućavaju da radite stvari za koje ste mislili da su nemoguće. Sve ove vežbe imaju za cilj da vam daju stvarnu kontrolu nad motociklom. Ishod osnovnog nivoa treninga je podizanje nivoa spretnosti upravljanja motociklom, a time i smanjenje mogućnosti izazivanja saobraćajnih nezgoda zbog nepoznavanja i precenjivanja svojih mogućnosti.

Sadržaj programa:

 •   priprema motocikla i motocikliste za vožnju
 •   položaj vozača na motociklu – položaj tela
 •   vežbe održavanja ravnoteže
 •   upravljanje i vođenje motocikla
 •   upravljanje motociklom tokom spore vožnje
 •   tehnika vođenja pogledom
 •   tehnika obrnutog upravljanja
 •   vožnja u zaokretima i dejstvo sila na motocikl
 •   iznenadno kočenje (kočenje u panici)
 •   slalom

Napredni Trening Bezbedne Vožnje

Trening je koncipiran kao logičan nastavak treninga osnovnog nivoa. Kroz zahtevnije vežbe i tehnike situacione vožnje podižete svoje znanje na viši nivo. Sve vežbe sa osnovnog treninga bezbedne vožnje zahtevaju ozbiljniju manipulaciju motociklom i rade se pri različitim brzinama. Ovaj trening Vam pruža mogućnost da utvrdite znanje koje ste stekli na osnovnom treningu kao i da upoznate moguće reakcije motocikla prilikom vožnje kroz krivinu, kao i razloge za ovakvo ponašanje vozila. Ovaj trening se bazira na držanje pravilne bezbedne distance, izbegavanje prepreka i tehnike kočenja u različitim situacijama. Ishod višeg nivoa treninga je podizanje i usvajanje višeg nivoa spretnosti upravljanja i ovladavanja veštine predupređenja rizičnih situacija odnosno, eliminacija istih. Preduslov za ovaj trening je završen osnovni trening bezbedne vožnje.

Sadržaj programa:

 •   osmica
 •   napredni slalom
 •   šivenje
 •   neravan teren
 •   pravilna procena bezbedne distance
 •   pravilno kočenje na različitim podlogama
 •   izbegavanje prepreke
 •   iznenadno kočenje i izbegavanje prepreke
 •   iznenadno kočenje i izbegavanje prepreke u nepoznatom pravcu
 •   kočenje u krivini

Trening Bezbedne Vožnje Sa Suvozačem

Vozači motocikala su veoma često u prilici da se voze sa suvozačem i zato smo odlučili da u našu ponudu treninga uvrstimo i trening bezbedne vožnje sa suvozačem. Kao i vozač, tako i suvozač mora da zna kako se pravilno sedi na motociklu, kao i kako da se ponaša tokom vožnje u krivinama, kod naglih ubrzanja i naglih kočenja. Preduslov za ovaj trening je završen napredni trening bezbedne vožnje.

Relacijska Vožnja

Relacijska vožnja predstavlja praktičnu nadogradnju veština motociklista kroz primenu naučenih elemenata u stvarnim uslovima vožnje. Ova faza omogućava motociklistima da usavrše vožnju u realnom saobraćaju, prilagođavajući se različitim situacijama na putu i razvijajući samopouzdanje u vožnji. Preudslov je završen osnovni trening bezbedne vožnje.

Offroad Treninzi

Naši offroad treninzi pružaju sveobuhvatne veštine za savladavanje najizazovnijih terena. Postoje tri nivoa: Basic, Advanced i Pro.

 • Basic Offroad Trening: Namenjen početnicima na offroadu, obuhvata osnovne tehnike offroad vožnje.
 • Advanced Offroad Trening: Nakon završetka Basic nivoa, složenije vežbe unapređuju vaše veštine za teže terene.
 • Pro Offroad Trening: Za iskusne vozače koji su završili Advanced nivo, obuhvata najzahtevnije vežbe za ekstremne uslove.

Preduslov za bilo koji nivo offroad treninga je završetak osnovnog i naprednog treninga bezbedne vožnje. Vežbe su progresivne i nadovezuju se, pa nije moguće preskakati nivoe.

Prijava za Trening

NAPOMENA: Da biste se prijavili za bilo koji trening osim osnovnog, potrebno je da ste prethodno završili osnovni trening. Ovo se odnosi na Napredni trening i Relacijsku vožnju. Za Trening vožnje sa suvozačem i sve nivoe Offroad treninga (Basic, Advanced i Pro), potrebno je da ste završili i osnovni i napredni trening bezbedne vožnje. Takođe, nivoi na Offroad treninzima se ne mogu preskakati – svaki nivo mora biti završen pre prelaska na sledeći.

Lični podaci

Podaci o vozilu